Väglag på kartan

I Skogscentralens karttjänst finns kartor över väglag i de olika landskapen i Finland.

På kartan över väglag finns information om enskilda vägar med ordnad förvaltning, dvs. vägar för vilka väglag har grundats.

På kartan kan du bläddra i väglagens namn och kontaktuppgifterna för väglagens ansvarspersoner genom att klicka på väglinjen.

Om du letar efter beteckningen för ert väglags nyttjanderättsenhet (t.ex. för att fylla i blanketten för kontaktuppgifter på den här webbplatsen), hittar du också den informationen genom att klicka på väglinjen.

Kontaktuppgifterna baserar sig på de uppgifter som väglagens ansvarspersoner har uppgett på webbplatsen Tienhoito.fi. Väggeometrin, vägarnas namn och beteckningarna för nyttjanderättsenheterna hämtas till webbplatsen från Lantmäteriverkets register över enskilda vägar.

För in kontaktuppgifter som saknas – de behövs

Hur ska du gå till väga om du upptäcker att ert väglags uppgifter saknas på kartan eller att uppgifterna har ändrats?

  1. Om du är kontaktperson för ett väglag kan du föra in väglagets uppgifter på kartan eller uppdatera uppgifterna med hjälp av den här blanketten. Väglagets kontaktperson är vanligen bestyrelsens ordförande, vice ordförande, syssloman eller ställföreträdande syssloman. Väglaget kan också befullmäktiga en utomstående tjänsteproducent till kontaktperson.
  2. För att kunna föra in väglagets uppgifter behöver du beteckningen för väglagets nyttjanderättsenhet, som du hittar på kartan genom att klicka på väglinjen. En enskild väg är en nyttjanderättsenhet som har en position på kartan och som enkelt kan lokaliseras. Nyttjanderättsenheterna specificeras med en beteckning. Beteckningen kan börja med ett Y eller ha en nyare form.

Uppgifterna på kartan över väglag har betydelse. Med hjälp av kontaktuppgifterna kan t.ex. företagare be om lov för tunga transporter eller begära information om vändplatser. Utöver de egentliga väganvändarna och vägdelägarna kan myndigheter, aktörer inom skogsbranschen, reparatörer av rör-, kabel- och elledningar och andra utomstående användare behöva kontaktuppgifterna.