Information om enskilda vägar

Vad behöver man veta om enskilda vägar?

  • Ladda ner Skogscentralens broshyr Enskilda vägar i Finland
  • De enskilda vägarna regleras genom lagen om enskilda vägar (FINLEX). Syftet med lagen är att trygga vägförbindelser som behövs för bosättning, näringsliv och andra samhälleliga behov till fastigheter som inte finns längs landsvägs- eller gatunätet, samt att trygga att nätet av enskilda vägar upprätthålls och utvecklas som en del av trafiksystemet. Syftet med lagen är även att i ärenden som gäller enskilda vägar garantera rättsskydd för sakägarna och likabehandling av vägdelägarna.

Guider och anvisningar för väglag

Tips om finansiering av väghållning

Nyheter om vägar och trafiken

  • Du kan följa aktuella frågor som gäller väghållning och trafik t.ex. på webbplatsen för Vägföreningen i Finland, Trafikledsverkets webbplats och Finntraffics webbplats.