Utbildning & evenemang

Finlands skogscentral ordnar utbildningar om teman som rör enskilda vägar i form av webbföreläsningar och terrängbesök.

Information om aktuella utbildningar och evenemang finns på Skogscentralens webbplats. Där kan du också anmäla dig till utbildningarna och evenemangen.

Webbutbildningsmaterial om teman som anknyter till enskilda vägar

I Skogscentralens Gimlet-lärmiljö finns olika webbutbildningar om teman som rör enskilda vägar.

Du får avgiftsfri tillgång till webbutbildningarna genom att registrera dig i webbutbildningtjänsten. Efter att du har fyllt i registreringsblanketten skickas ett användarnamn för webbutbildningstjänsten till den e-postadress som du har uppgett.

Via länken Registrera dig för webbutbildningar kan du registrera dig och genomföra de utbildningar som finns i webbutbildningstjänsten.

Kursserien om enskilda vägar har nio delar. Sex kurser är avsedda för väglag:

  • Lagen om enskilda vägar
  • Väglagets möten
  • Bestyrelsen, sysslomannen och deras uppgifter
  • Väglagets ekonomiförvaltning
  • Vägenhetsberäkningens grunder
  • Underhåll av enskilda vägar

De kurser som är avsedda för väglag ger bra grundläggande kunskaper om de viktigaste delområdena i ett väglags verksamhet för de som sköter eller ska börja sköta ett väglags förvaltningsuppgifter. Kurserna lämpar sig också som allmän informationskälla för vägdelägare.

Kurser avsedda för aktörer är:

  • Planering av skogsbilvägprojekt
  • Genomförande av skogsbilvägprojekt
  • Mätning av vägens bärighet

De kurser som är avsedda för aktörer ger grundläggande information om genomförande av grundliga förbättringar. Dessa kurser lämpar sig också för väglag som planerar att genomföra en grundlig förbättring.

Bekanta dig med utbildningsutbudet via den här länken.

Utbildningar om teman som rör enskilda vägar och broar finns också på Skogscentralens YouTube-kanal.