Tiekunnat kartalla

Löydät Metsäkeskuksen ylläpitämästä karttapalvelusta tiekuntakartat Suomen maakunnista.

Tiekuntakartalla on tietoa järjestäytyneistä yksityisteistä eli teistä, joille on perustettu tiekunta.

Voit selata kartalta tiekuntien nimiä ja tiekuntien vastuuhenkilöiden yhteystietoja napauttamalla tieviivaa.

Jos etsit oman yksityistienne käyttöoikeusyksikkötunnusta (esimerkiksi tämän sivuston yhteystietolomakkeen täyttämiseen), löydät myös tämän tiedon tieviivaa napauttamalla.

Yhteystiedot perustuvat tiekuntien vastuuhenkilöiden omiin ilmoituksiin tienhoito.fi-sivustolla. Tiegeometria, teiden nimet ja käyttöoikeusyksikkötunnukset haetaan tienhoito.fi-sivustolle Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä.

Lisää puuttuvat yhteystiedot – niille on tarvetta

Mitä tehdä, jos huomaat tiekuntanne tietojen puuttuvan kartalta tai tietojen muuttuneen?

  1. Jos olet tiekunnan yhteyshenkilö, voit lisätä lomakkeella tiekuntasi tiedot kartalle tai päivittää aiempia tietoja. Tiekunnan yhteyshenkilö on yleensä hoitokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toimitsijamies tai varatoimitsijamies. Tiekunnan valtuutuksella yhteyshenkilönä voi toimia myös ulkopuolinen palveluntuottaja.
  2. Tarvitset tiekunnan tietojen lisäämiseen tiekunnan käyttöoikeusyksikkötunnuksen, jonka löydät kartalta tiekunnan tieviivaa klikkaamalla. Yksityistie on käyttöoikeusyksikkö, jolla on sijainti kartalla ja joka on helposti paikannettavissa. Käyttöoikeusyksiköt yksilöidään käyttöoikeustunnuksella, joka voi olla Y-alkuista tai uudempaa muotoa.

Tiekuntakartan tiedoilla on merkitystä. Yhteystiedon avulla esimerkiksi yrittäjä voi pyytää luvan raskaalle kuljetukselle tai vaikkapa tietoja kääntöpaikasta. Varsinaisten tienkäyttäjien ja osakkaiden lisäksi yhteystiedot ovat tarpeen viranomaisille, metsäalan toimijoille sekä putki-, kaapeli- ja sähkölinjojen korjaajille sekä muille tiekunnan ulkopuolisille käyttäjille.