Tietoa yksityisteistä

Mitä yksityisteistä on tarpeen tietää?

  • Lataa Metsäkeskuksen Yksityistiet Suomessa -esite. (Sama esite käyttöön ruotsiksi tästä linkistä: Enskilda vägar i Finland)
  • Yksityisteitä säätelee Yksityistielaki (FINLEX) Sen tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Oppaita ja ohjeita tiekunnille

Vinkkejä tienpidon rahoitukseen

Uutisia teistä ja liikenteestä