Uutiset

Soratiet kuntoon syksyllä.

Sorateiden  kunnossapito on nyt ajankohtaista

Yksityistiet vaativat säännöllistä kunnossapitoa. Tien kunnossapidosta hyötyvät niin tieosakkaat kuin metsätalousyrittäjätkin.  Syksyn keskeisimpiä töitä ovat lisämurskeen ajo ja tien lanaus .

Pirkanmaalla yksityistieverkostoa on yli 12000 km ja lähes koko verkosto on sorapintaista. Tienpitokustannukset vaihtelevat paljon. Niihin vaikuttavat monet tekijät kuten liikennemäärä- ja laatu, tien kunto sekä tehdäänkö talvihoitoa vai ei. Vaihteluväli on parista sadasta eurosta 2000 €:oon tiekilometriä kohden. Yhteiskunnan tuki yksityistieverkoston ylläpidossa on erittäin tärkeää. Monella yksityistiellä muiden kuin tieosakkaiden tienäyttö saattaa olla yhtä merkittävää kuin tienpidon maksavien tieosakkaiden.

Syksyn tärkeimpiä töitä tiekunnissa ovat yleensä sorateiden lanaus ja lisämurskeen ajo. Lisämurskeiden ajo ja tilaus kannattaa suunnitella hyvissä ajoin. Työ kannattaa myös kilpailuttaa, jos on kyse isommasta hankkeesta.

  • Mitään pakkoa kilpailutukselle ei ole, mutta tieosakkaat luonnollisesti haluavat, että tienhoitotyöt tehdään kustannustehokkaasti. Tärkeää on kuitenkin huomioida myös se, että murske on laadukasta, toimitus toteutetaan sovittuna ajankohtana ja murske ajetaan oikeisiin paikkoihin, kommentoi projektipäällikkö Teuvo Taura Suomen metsäkeskuksesta.
  • Kunnan avustusta tienpitoon saavat yksityistiet pidetään pääsääntöisesti hyvässä kunnossa. Näillä teillä on säännöllistä päivittäistä liikennettä, joten kiinnostus tien kuntoa kohtaan on suuri.
  • Sen sijaan valitettavan monen metsätien kohdalla tilanne on toinen. Säännöllinen hoito helposti unohtuu ja kustannuksetkin halutaan minimoida. Sen seurauksen tien kantavuus heikkenee, eikä tie kestä vaurioitumatta varsinkaan raskaampia kuljetuksia. Kun vielä kelirikkokelejä on kevään lisäksi paljon myös syksyllä ja jopa talvellakin, tiestö on lujilla. Säännöllinen tienhoito tulee kuitenkin loppujen lopuksi edullisemmaksi kuin korjata tiehen tulevia vaurioita. Myös myytävät leimikot kiinnostavat ostajia paremmin, kun puut saa kuljetettua metsästä sahalle myös huonomman kelin aikana.

Tien käytön laatu vaikuttaa murskeen valintaan

Vilkkaammin liikennöidylle yksityistielle ajetaan yleensä hieman pienempää (0-11 tai 0-16 mm.) lisämursketta. Murske kannattaa ajaa tielle silloin, kun tienpinta on kostea. Kuivaan ja kovaan tienpintaa lisämurske ei tartu ja riskinä on, että osa siitä kulkeutuu tien reunoille ja ojiin. Lisämurskeen ajolla pidetään murskemäärä tiessä riittävän suurena, jotta tien pystyy lanaamaan oikeaan muotoon. Kun tien pinta on keskeltä korkeampi kuin reunoilta, sadevedet valuvat sivuojiin eikä tienpintaan synny kuoppia.

Yksityisteillä, joissa päivittäinen henkilöautoliikenne on vähäisempää, mutta kantavuutta tarvitaan lisää, kannattaa yleensä ajaa hieman kookkaampaa (0-31 mm.) mursketta. Jos tielle on syntynyt pahempia uria eli kantavuus on selkeästi puutteellinen, kannattaa ajaa vielä karkeampaa (0-51 mm.) mursketta. Tällaisia teitä ovat yleensä metsätiet. Jos mursketta ajetaan kantavuuden lisäämiseksi, kannattaa se tehdä kuivaan aikaan, jotta tietä ei vaurioiteta lisää.

Selkeillä ohjeilla hyvään lopputulokseen

Mursketoimittajalle kannattaa antaa kirjalliset ohjeet mitä ja mihin lisämurskeita ajetaan. Kohteet on hyvä piirtää karttaan ja tarvittaessa merkitä maastoon. Ohjeeseen kirjataan mitä kokoa mihinkin kohteeseen ajetaan sekä kerrosvahvuus, varsinkin karkeissa murskeissa. Jotta kantavuutta saadaan lisää, pitää kerrosvahvuutta olla tuplasti raekokoon nähden. Esimerkiksi 0-31 mm mursketta ajetaan väh. 6 cm:n kerros. Hienompaa kulutuskerrosta lisättäessä voidaan ajaa ohuempaa kerrosta.

Tärkeää on, että murske ehtii tiivistymään tienpintaan ennen talven tuloa ja ensimmäisiä lumen aurauksia.
Siksi työtä ei kannata jättää viime hetkelle myöhäiseen syksyyn. Tilaus kannattaa tehdä siis hyvissä ajoin ja merkitä toimitusehtoihin maininta ”sopivista keleistä ”. Asiansa osaava mursketoimittaja osaa kyllä ajoittaa työn oikeaan ajankohtaan, kunhan on saanut hyvät ohjeet.

Jos tien kantavuus ei ole kunnossa, ensimmäiseksi kannattaa laittaa vesitalous kuntoon. Märkä tierunko kantaa huonosti. Jos kantavuuspuutteita on pitkällä matkalla, kannattaa selvittää perusparantamisvaihto-ehto ja siihen saatavat rahoitukset. Kemera-tukia(https://www.metsakeskus.fi/tuki-metsateihin) myöntää Metsäkeskus ja yksityistieavustuksia (https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen) ELY-keskus.

 

 

 

Yksityistiekurssi Tampereen seudun työväenopistossa

Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke järjestää yhteistyössä Tampereen seudun työväenopiston kanssa kolmen illan yksityistiekurssin 18.11.- 2.12.2020.
Opetus tapahtuu Sampolassa luokassa 270 kolmena peräkkäisenä keskiviikkoiltana klo 18.30 – 21.00. Aiheina ovat mm. yksityistielaki, tieyksiköinti ja kokousmenettely
sekä tien kunnossapito ja parantamishankkeiden rahoitus.

Luennoitsijana ja lisätietojen antajana kurssista toimii Teuvo Taura Suomen metsäkesuksesta
0400 298652, teuvo.taura@metsakeskus.fi.

Ilmoittautuminen tästä Tampereen seudun työväenopistoon. Kurssimaksu 24 € maksetaan työväenopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Tervetuloa!

Yksityistieseminaari Salo 22.10. 17.30-20.00

Yksityistieaiheinen seminaari tiekunnille ja metsäalan toimijoille, Kansalaisopisto, Pieni auditorio. Ylhäistentie, Salo

Ennakkoilmottautuminen 13.10.2020 mennessä www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai Petri Lähteenmäki 0503289017

Yksityistieilta, Paimio 6.10. klo 18-20.30

Yksityistieilta tiekunnille, niiden toimijoille ja jäsenille, yksityisteiden kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Ilmoittautuminen 1.10. mennessä joko www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai Petri Lähteenmäki 0503289017.

Paikka:

Paimiosali

Vistantie 1

21530 Paimio

Sorateiden kunnossapito on nyt ajankohtaista

Yksityistiet vaativat säännöllistä kunnossapitoa, josta hyötyvät niin tieosakkaat kuin metsätalousyrittäjätkin. Syksyn keskeisimpiä töitä ovat lisämurskeen ajo ja tien lanaus.  

Syksyn tärkeimpiä töitä tiekunnissa ovat yleensä sorateiden lanaus ja lisämurskeen ajo. Lisämurskeen ajo ja tilaus kannattaa suunnitella hyvissä ajoin. Työ kannattaa myös kilpailuttaa, jos on kyse isommasta hankkeesta.

– Mitään pakkoa kilpailutukselle ei ole, mutta tieosakkaat luonnollisesti haluavat, että tienhoitotyöt tehdään kustannustehokkaasti. Tärkeää on kuitenkin huomioida myös se, että murske on laadukasta, toimitus toteutetaan sovittuna ajankohtana ja murske ajetaan oikeisiin paikkoihin, kommentoi projektipäällikkö Teuvo Taura Suomen metsäkeskuksesta.   

Kunnossapidon kustannukset vaihtelevat

Pirkanmaalla yksityistieverkostoa on yli 12 000 kilometriä ja lähes koko verkosto on sorapintaista. Teiden kunnossapitokustannukset vaihtelevat paljon, aina parista sadasta eurosta 2000 euroon tiekilometriä kohden. Kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät, kuten liikenteen määrä ja laatu sekä tien kunto. 

Kunnan avustusta tienpitoon saavat yksityistiet pidetään pääsääntöisesti hyvässä kunnossa. Näillä teillä liikenne on säännöllistä. Sen sijaan monen metsätien kohdalla tilanne on toinen. Kustannukset halutaan minimoida ja säännöllinen hoito unohtuu. Sen seurauksena tien kantavuus heikkenee, eikä tie kestä vaurioitumatta varsinkaan raskaampia kuljetuksia. Tiestöä kuormittavat lisäksi kevään ja syystalven kelirikkokelit. 

– Säännöllinen tienhoito tulee loppujen lopuksi edullisemmaksi kuin korjata tiehen tulevia vaurioita. Myös myytävät leimikot kiinnostavat ostajia enemmän, kun puut saa kuljetettua metsästä sahalle myös huonomman kelin aikana, huomauttaa Taura. 

Pirkanmaalla yksityistieverkostojen kunnostamista ja säännöllistä hoitoa edistää Metsäkeskuksen Pirkanmaan metsälogistiikka- hanke. Hanke tekee lisäksi tien kuntokartoituksia ja korjaussuosituksia tiekunnille sekä järjestää koulutusta.

Tien käytön laatu vaikuttaa murskeen valintaan

Vilkkaammin liikennöidylle yksityistielle ajetaan yleensä hieman pienempää (0-11 tai 0-16 mm.) lisämursketta. Murske kannattaa ajaa tielle silloin, kun tienpinta on kostea. Kuivaan ja kovaan tienpintaa lisämurske ei tartu ja riskinä on, että osa siitä kulkeutuu tien reunoille ja ojiin. Lisämurskeen ajolla pidetään murskemäärä tiessä riittävän suurena, jotta tien pystyy lanaamaan oikeaan muotoon. Kun tien pinta on keskeltä korkeampi kuin reunoilta, sadevedet valuvat sivuojiin eikä tienpintaan synny kuoppia.

Yksityisteillä, joissa päivittäinen henkilöautoliikenne on vähäisempää, mutta kantavuutta tarvitaan lisää, kannattaa yleensä ajaa hieman kookkaampaa (0-31 mm.) mursketta. Jos tielle on syntynyt pahempia uria eli kantavuus on selkeästi puutteellinen, kannattaa ajaa vielä karkeampaa (0-51 mm.) mursketta. Tällaisia teitä ovat yleensä metsätiet. Jos mursketta ajetaan kantavuuden lisäämiseksi, kannattaa se tehdä kuivaan aikaan, jotta tietä ei vaurioiteta lisää. 

Selkeillä suunnitelmilla hyvään lopputulokseen

Mursketoimittajalle kannattaa antaa kirjalliset ohjeet mitä, mihin ja kuinka paljon lisämurskeita ajetaan. Kohteet on hyvä piirtää karttaan ja tarvittaessa merkitä maastoon. Tärkeää on, että murske ehtii tiivistymään tienpintaan ennen talven tuloa ja ensimmäisiä lumen aurauksia. Siksi työtä ei kannata jättää viime hetkelle myöhäiseen syksyyn. 

– Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja sopia sen yhteydessä toimitus soveltuvien kelien aikaan. Asiansa osaava mursketoimittaja osaa kyllä ajoittaa työn oikeaan ajankohtaan, kunhan on saanut hyvät ohjeet, vinkkaa Taura. 

Jos tien kantavuus ei ole kunnossa, ensimmäiseksi kannattaa laittaa vesitalous kuntoon. Märkä tierunko kantaa huonosti. Jos kantavuuspuutteita on pitkällä matkalla, kannattaa selvittää perusparantamisvaihto-ehto ja siihen saatavat rahoitukset. Kemera-tukia myöntää Metsäkeskus ja yksityistieavustuksia ELY-keskus.

 

Yksityistieilta, 30.9. Pori , klo 17.30-20.15

Yksityistieilta tiekunnille, niiden toimijoille ja jäsenille, yksityisteiden kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Ilmoittautuminen 29.9. mennessä joko www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai Petri Lähteenmäki 0503289017.

Paikka:

Porin seudun kansalaisopisto, Opistotalon auditorio
Gallen-Kallelankatu 14
28130 Pori

Kemera -rahoitteinen perusparannushanke on edullinen tapa kunnostaa metsätie.

Perusparannushankkeen kustannuksista vain kolmasosa jää metsänomistajan ja pellonomistajan nettokustannukseksi. Näin on silloin, kun tieosakas on tukikelpoinen ja alv-rekisterissä sekä pääsee vähentämään maksettavaksi jääneen osuuden metsä- tai maatalousverotuksessa. Tukikelpoisia ovat yksityiset kiinteistön omistajat, yhtymät, kuolinpesät ja yhteismetsät. Tarkemmin tukiehdot voi lukea Metsäkeskuksen verkkosivuilta .

Tiekunta voi nyt tienhoito.fi sivuilla olevan laskurin avulla laskea alustavat kiinteistökohtaiset kustannukset, jos tiekunnalla on olemassa ajan tasalla olevat yksiköt. Laskurin löytää tienhoito.fi sivuston TIETOA-välilehdeltä. Laskurilla voi myös vertailla kemera-hankkeen ja tiekunnan omana työnä tehtävän kunnostamisen kustannuseroja tilakohtaisesti. Laskurissa on kaksi eri taulukkoa, mihin oman tiekunnan tietoja syötetään. Lisäksi kolmessa eri taulukossa on ohjeita, jotka kannattaa lukea ennen taulukon käyttöä.

Laskurin käytöstä voi kysyä neuvoa numerosta 0400 298652 tai teuvo.taura@metsakeskus.fi

Y-tunnus tiekunnalle?

Verottaja on keskeyttänyt Y-tunnusten myöntämisen tiekunnille, ellei siihen ole verotuksellista perustetta. Siksi sivustolla ollut tiedote Y-tunnuksen hakemisesta on poistettu, samoin malli Y1-lomakkeen täyttämisestä.

Mikäli pankki vaatii tiekuntaa hakemaan Y-tunnusta eikä tunnukselle tiekunnan käsityksen mukaan ole verotuksellista perustetta, tiekunnan kannattaa varmistaa asia omasta pankistaan.

 

Yksityistiekoulutusta verkossa

Kaakkoisen Suomen yksityistiestön parantaminen – hanke lisäsi koronatilanteen takia yksityistiekoulutusta verkossa. Verkkokoulutuksiin on helppo liittyä omalta tietokoneelta internetyhteyden kautta.