Uutiset

Alueelliset yksityistiepäivät nyt syksyllä!

Suomen Tieyhdistys järjestää perinteiset alueelliset yksityistiepäivät syksyllä 2021. Perinteisesti keväällä järjestetty ja viime keväältä peruutettu kiertue on pandemian helpottumisen myötä päätetty järjestää nyt syksyllä. Kierrämme 14 paikkakuntaa ja tapahtuma on siirretty raviratojen lämmitettyihin katsomoihin. Tilavissa katsomoissa pystymme pitämään riittävät turvavälit ja raviradoilla riittää maksuttomia parkkipaikkojakin kaikille osallistujille.

Yksityisteiden maailmassa on viime vuosina tapahtunut paljon. Uusi yksityistielaki ollut voimassa pian kolme vuotta, miten on mennyt? Mitä on käräjillä tuomittu?

Yksityisteiden peruskorjauksiin on valtiolta rahaa tarjolla ennätysmäärin. Silti moni tiekunta kärsiin aktiivisten tieosakkaiden vähyydestä ja moni miettii, tohdinko lähteä tiekuntani luottamustehtäviin? Tehtävien vastuut?

Kaikkea tätä ja paljon muuta alueellisilla yksityistiepäivillä!

Yksityistiepäivien ohjelma ja ilmoittautuminen tästä.

Yksityistiet ja sillat vaativat huolenpitoa – tukea hyvin saatavilla

Kuva perusparannetusta metsätiestä.
Kaikki alkaa olla valmista metsätien perusparannusurakassa.

Suomessa on yksityisteitä 350 000 kilometriä. Kunnossa oleva yksityistieverkko on elinehto maaseudulla asumiselle ja siellä toimivalle elinkeinoelämälle. Varsinkin metsätalous on täysin riippuvainen yksityisteiden kunnosta. Karkean arvion mukaan yli 90 prosenttia korjattavasta puumäärästä lähtee jalostuslaitoksiin yksityisteiden varsista. Tänä vuonna on yksityisteiden perusparannus- ja siltahankkeisiin tarjolla ennätyksellisesti liki 40 miljoonaa euroa yhteiskunnan varoja.

Yksityistien perusparannuspäätös tehdään pääsääntöisesti tiekunnan kokouksessa. Tieosakkaissa on kesämökkiläisiä, metsätilallisia ja maatalousyrittäjiä. Suurin osa tieosakkaista asuu kaukana metsätilaltaan ja tieasiat tuntuvat helposti vierailta. Korona-aikana fyysisten tiekokousten pito on ollut vaikeaa ja ajoittain mahdotonta. Yksityistielaki mahdollistaa tätä nykyä sähköisten kokousmenettelyjen käyttöönoton. Tätä tiekuntien kannattaa hyödyntää nyt korona-aikana ja sen jälkeen.

Tukieuroja hyvin tarjolla

Yksityisteiden perusparannusten tukemiseen sekä siltojen korjaamiseen ja uusimiseen on tänä vuonna hyvin yhteiskunnan tukia tarjolla. Ely-keskusten myöntämä tukipotti on 30 miljoonaa euroa ja se on tarkoitettu lähinnä asutuille yksityisteille. Metsätieluonteisille yksityisteille tukea on käytettävissä vajaa 10 miljoonaa euroa. Tämän tuen jakaa Suomen metsäkeskus.

  • Alkuvuoden perusteella tukea on vielä hyvin saatavilla. Nyt on perusparannuksen omaavan yksityistien tiekunnan hetki toimia. Ryhtymällä viivyttelemättä toimiin, voi rahoituksen saada jo tämän vuoden rahoista, sanoo metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta.

Tukitaso merkittävä

 Tällä hetkellä tuki yksityistien perusparannuksessa on 50 prosentin tasoa. Siltahankkeissa tuki nousee jopa 75 prosenttiin. Ely-rahoitteisissa hankkeissa on mahdollista käyttää myös kunnan tai kaupungin tukea. Näin ollen tukitaso saattaa esimerkiksi siltahankkeessa nousta yli 90 prosenttiin.

Perusparannus kannattaa

Yksityistien perusparannus kannattaa aina. Pysyvän asujan tai lomailijan liikenne on sujuvaa, pelastustoimi pääsee tarvittaessa nopeasti paikalle ja elinkeinoelämän liikennöinti toimii kitkattomasti perusparannetulla yksityistiellä.

  • Tiekunnassa tieosakkaat päättävät ja samalla hyötyvät eniten hyvin toteutetusta yksityistien perusparannuksesta, Mika Nousiainen sanoo.

Lisätietoja:

Mika Nousiainen

metsäteiden johtava asiantuntija

Suomen metsäkeskus

050 372 6641

mika.nousiainen@metsakeskus.fi

 

Ammattikalustoa tarvitaan yksityisteillä, löytyykö apu vuokrauksesta?

Yksityisteitä hoidetaan hyvin vaihtelevan tasoisilla laitteilla. Varsinkin heikkokuntoisilla teillä, kevyellä hoitokalustolla ei saada hyviä tuloksia ja teiden kunto voi heiketä entisestään. Pohjois-Suomen tiekunnilta ja tienhoitoyrityksiltä selvitettiin tienhoidon kalustotarpeita. Kyselyn tuloksista, tarjolla olevasta kalustosta ja toimintamalleista keskusteltiin selvityksen tehneiden Puun tiet digiaikaan hankkeiden järjestämissä webinaareissa.

Tilaisuudessa esiteltiin toimintamalli, jolla tiekohtaisten tarpeiden kokoaminen ja tilausten niputtaminen mahdollistaisi vuokrakaluston hyödyntämisen. Järeän ammattilaiskaluston hankkiminen yksittäiselle tiekunnalle tai jopa tienhoitopalveluja tuottavalle yritykselle voi muodostua liian kalliiksi. Vaihtoehtona on tarjolla myös konevuokrausta, jos kysyntää erityskalustolle esimerkiksi tiekarhuille on riittävästi.

Kysytyimmät koneet ja laitteet

Kesäaikaisen tienhoidon kysytyimpiä olivat järeät tielanat ja tienluiskien vesakon leikkaukseen soveltuva kalusto. Lähes kolmanneksella vastaajista oli tarvetta tiekarhulle ja kallistuvalla kauhalla varustetulle kaivurille.

Talviajan kalustotarpeina nousivat tärkeimmiksi kärki- ja vinoetuaurat. Myös alustateriä, polanneteriä ja tiekarhuja kaivattiin. Varsinaisten yksityisteiden jatkeena olevien penger- tai talviteiden hoitoon kaivattiin rinnetamppareita, sorkkavalsseja tai erilaisia traktori- ja kaivurikalustoja.

Kyselyyn saatiin lähes 300 vastausta, josta 76 prosenttia tieosakkailta, 11 prosenttia tienhoidosta vastaavilta yrityksiltä ja 8 prosenttia metsäalan toimijoilta.

Tilaisuuksiin toi tietoa tarjolla olevasta laitekannasta Koneunion Oy, Tapio Pirttinen Oy, Soukkio OY, FMG – Farm Machinery Group, Mense Oy, Wikar Oy Ab/Kronos

Lisätiedot:

Markus Ekdahl ja Taito Kemppe

Kevät on kunnossapidon aikaa yksityisteillä

Talven jäljiltä tie on usein huonossa kunnossa. Tie on syytä lanata ja suolata heti kun se vain on kantavuuden puolesta mahdollista. Lanaamalla tasoitetaan ajoradan kuoppia. Lanaus nopeuttaa myös tien kuivumista. Kuivuminen lisää tien kantavuutta ja lyhentää mahdollista kelirikkoa. Keväällä tien pinta on kostea ja pehmeä, jolloin lanaaminen onnistuu parhaiten ja työjälki on hyvä.  Vilkkaammat soratiet kannattaa myös suolata. Suolaus eli pölynsidonta sitoo tien pinnan hienoainekset (pölyn) ajoradan pintaan. Pölynsidonnan vaikutuksesta tien ajomukavuus sekä liikenneturvallisuus lisääntyvät. Myös tienvarren asukkaat hyötyvät siitä, ettei terveydelle haitallista pölyä leiju ilmassa. Kunnostuksen yhteydessä voidaan myös sorastaa tietä. Yleensä tien huonokuntoisemmille osuuksille ajetaan mursketta tasaamaan pahempia kuoppia ja täydentämään tien kulutuskerrosta. Talven jäljiltä on syytä tarkastaa myös ojien ja rumpujen kunto. Raskaiden kuljetusten vaikutuksesta rumpu on saattanut pettää ja se on syytä vaihtaa ennen kuin tielle tapahtuu suurempia vaurioita. Tienhoidossa ennaltaehkäisevä kunnossapito tulee aina edullisemmaksi kuin isompi perusparannusremontti.

Keväällä hyvin hoidettua tietä on mukava käyttää. Kunnossapitoa jatketaan aina tarpeen mukaan esim. lanaus tulisi tehdä yksityistiellä 2-5 kertaa kesäkaudella. Lanaus pyritään aina tekemään kosteana, jolloin työ sujuu paremmin eikä tie pölyä. Lanausmäärät riippuvat pääosin tien liikennemääristä, mitä vilkkaampi tie on kyseessä, sitä useammin sitä lanataan.

Tiekunnan rahatilanne voi nyt olla normaalia heikompi, jos viime vuonna ei olla tiemaksuja päästy keräämään. Tie on kuitenkin aina hoidettava ja tien liikenneturvallisuudesta vastaa yksityisteillä tiekunta eli   tieosakkaat.  Nyt kannattaa alkaa valmistelemaan tiekokousta, jonka voi osittain järjestää myös etäkokouksena. Tiekunnan asiat, joista tärkein on kunnossapito, tulee koronastaepidemiasta huolimatta hoitaa. Kunnossapitoon tarvitaan rahaa, jota kerätään tarpeen mukaan tiemaksuina.

Suurimpaan talouskurimukseen tiekunta voi saada helpotusta sopimalla urakoitsijoiden kanssa pidemmästä maksuaikataulusta.

Petri Lähteenmäki,projektipäällikkö

Suomen metsäkeskus

Suositut tieaiheiset webinaarit jatkuvat keväälläkin

Koronapandemian siirrettyä koulutustilaisuudet verkkoon on Suomen metsäkeskus järjestänyt lukuisia webinaareja, joista on tullut suosittu koulutus- ja tiedonjakokanava. Webinaari eli verkkoseminaari on verkon välityksellä toteutettava virtuaalinen tapahtuma, joka mahdollistaa sekä luennoitsijoiden että yleisön osallistumisen tapahtumiin lähes mistä tahansa. Webinaareihin osallistuaksesi tarvitset sähköpostiosoitteen ja toimivat tietoliikenneyhteydet ja -laitteet. Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen, jotta järjestävä taho saa lähetettyä linkin, jolla pääsee sisälle itse tilaisuuteen.

Webinaareissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuudesta riippuen joko ennakkokysymysten muodossa tai osallistumalla keskusteluun chat-kentässä, jossa Suomen metsäkeskuksen asiantuntijat vastaavat reaaliajassa esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Syksyn tilaisuuksissa chat-osiota ja ennakkokysymyksiä on hyödynnetty hienosti.

Keväällä on tulossa vielä webinaarit Metsäteissä on mahdollisuus, Yksityistien perusparannus ja Yksityisteiden ajankohtaiset asiat. Kaikkiin webinaareihin voit ilmoittautua Suomen metsäkeskuksen sivuilta linkistä

https://lyyti.fi/e/metsakeskus/koulutukset-ja-tapahtumat . Samoilta sivuilta löytyy linkki myös yhdeksänosaiseen Yksityistiekurssit -verkkokoulutussarjaan. Verkkokoulutuksessa löytyy osiot sekä tiekunnille että toimijoille. Tienhoito.fi-sivuston tapahtumat -osiosta löydät aina metsäkeskuksen uusimmat koulutukset ja tapahtumat.

Tienhoidon teematilaisuudet 19.4. ja 21.4. 2021

Puun tiet digiaikaan hankkeet järjestävät kaksi teematilaisuutta ammattimaisesta tienhoidosta Teams-tilaisuuksina huhtikuussa (sulanmaan aikainen tienhoito sekä talviaikainen tienhoito) tiekunnille ja tienhoitopalveluja tarjoaville yrityksille. Tilaisuuksien ideana on saada riittävän ammattimaista tienhoitokalustoa myös niille teille, jotka eivät ole kuntien tai kaupunkien hoidon piirissä.

Voisiko vuokraustoiminnan avulla löytyä ko. ongelmaan ratkaisua – etenkin järeämmän ja hankintahinnaltaan arvokkaamman kaluston osalta?

Teams-tilaisuudet ovat:

Ma 19.4.2021 Sulanmaan aikainen tienhoito ammattimaisella kalustolla

Ke 21.4.2021 Talviaikainen tienhoito ammattimaisella kalustolla

Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen, voit ilmoittautua oheisista linkeistä:

https://www.lyyti.fi/reg/Sulanmaan_aikainen_tienhoito_ammattimaisella_kalustolla_webinaari_6303

https://www.lyyti.fi/reg/Talviaikainen_tienhoito_ammattimaisella_kalustolla_webinaari_2661

Lisätietoja:

Markus Ekdahl

Puun tiet digiaikaan PP-KA

040 748 4201

markus.ekdahl@metsakeskus.fi

Taito Kemppe

Puun tiet digiaikaan Lapissa hanke

0400 -184 982

taito.kemppe@metsakeskus.fi

Yksityistielain 58 §:n muutos

Eduskunta on hyväksynyt ja presidentti vahvistanut 12.3.2021 yksityistielain 58 §:n muutoksen, jossa etäkokouksen järjestäminen mahdollistetaan myös toimitsijamiehen tai hoitokunnan päätöksellä, ilman erillistä tiekunnan kokouksen päätöstä tai merkintää sähköisen kokouksen mahdollisuudesta tiekunnan sääntöihin.

Kokouskutsun liitteeksi tulee laittaa ohjeet kokoukseen osallistumisesta etäyhteydellä. Lähtökohtaisesti kaikille tiekunnan osakkaille luodaan mahdollisuudet osallistua kokoukseen joko etäyhteydellä tai fyysisesti läsnä olemalla.

Koronapandemiaan liittyvät kokoontumisrajoitukset voivat vaihdella henkilömäärien osalta eri alueilla fyysisiin kokouksiin osallistuttaessa. Mikäli sähköisen tiekokouksen järjestäminen on uutta ja järjestelyissä ilmenee haasteita, Puun tiet digiaikaan hankkeet ovat järjestäneet aiheeseen liittyviä koulutustapahtumia, joista saa hankkeilta lisätietoa sekä opastusaineistoa.

Lisätietoa ja yhteystiedot Puun tiet digiaikaan hankkeista alla olevien linkkien kautta:

https://www.metsakeskus.fi/puun-tiet-digiaikaan

https://www.metsakeskus.fi/puun-tiet-digiaikaan-lapissa

 

Yksityistiestudio -webinaari 26.3.2021

Yksityistiestudiossa ratkotaan yksityistiekysymyksiä, jotka murehduttavat tiekuntia ympäri Suomen, käydään läpi seikkaperäisesti esimerkkitapauksia ja
vastataan osallistujien ennakkoon lähettämiin kysymyksiin.  Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomen Tieyhdistys ry ja MTK ry.

Ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma

Kemera-laki sai jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun

Kemera-lain kolmen vuoden jatkoaika vahvistettiin 11.12.2020, ja laki on voimassa enintään vuoden 2023 loppuun. Lain jatko tarkoittaa sitä, että Kemera-hakemusten käsittely jatkuu Metsäkeskuksessa tavalliseen tapaan vuodenvaihteessa ja siitä eteenpäin. Ilman lain jatkamista Kemera-tukien myöntäminen olisi päättynyt vuoden lopussa.

Kemera-lakiin ei tule vuodenvaihteessa muutoksia. Lain voimassaolon jatkuessa voidaan kuitenkin suometsä-, metsätie- ja terveyslannoitushankkeille yleensä myöntää pitempi toteutusaika kuin tämän vuoden puolella hyväksyttäville hankkeille.

Kemeran korvaavan kannustinjärjestelmän valmistelu jatkuu

Kemera-lain jatkaminen on tarpeen, koska metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö on viivästynyt Euroopan unionissa. Lain voimassaolon jatkaminen mahdollistaa uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelun tulevien valtiontukisääntöjen pohjalta. Uusi kannustinjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Uusi kannustejärjestelmä tulee korvaamaan Kemeran.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote: Metsätalouden Kemera-tukilaille vahvistettiin jatkoaika – Maa- ja metsätalousministeriö – Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)

Kemera-hankkeiden toteutusajat