En enskild väg är en gemensam angelägenhet

Tienhoito.fi är en webbplats om enskilda vägar och ett register över entreprenörer, som Finlands skogscentral upprätthåller. På webbplatsen finns en karttjänst för väglag samt information om yrkespersoner inom väghållning och om leverantörer av byggentreprenader och byggmaterial. På webbplatsen kan du också bekanta dig med utbildningar och evenemang om skogsteman som Skogscentralen ordnar.