West Coast Road Masters Oy

Y-tunnus:
2474532-2
Puhelinnumero:
0400-121907
Sähköpostiosoite:
juha-matti.vainio@roadmasters.fi
Postiosoite:
Hiekkakatu 45 28130 PORI
Yhteyshenkilö:
Juha-Matti Vainio

Yrityksemme toimipisteet sijaitsevat Porissa, Kouvolassa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla, toimimme koko maassa.

Käytämme kantavuusmittauksissa nykyaikaista KUAB FWD 50 -pudotuspainolaitetta.
KUAB on ruotsalaisvalmisteinen ja ensimmäiset KUAB pudotuspainolaitteet ovat olleet käytössä Suomessa jo vuodesta 1987 lähtien.
Pudotuspainolaitteella mitatut taipumat ja D0 -taipumasta laskettu kantavuus kuvaavat hyvin
tien pinnan ja rakenteen kykyä vastustaa pysyviä muodonmuutoksia. KUAB-pudotuspainolaitteen
tierakenteeseen aiheuttaman kuormituksen kesto on n. 22 ms. ja se vastaa hyvin raskaan liikenteen
aiheuttamaa kuormitusvaikutusta.
Pudotuspainolaitteella mittauspisteiden välinä käytetään yksityisteillä 50 metriä.
Mittaaja voi siirtää mittauspistettä pituussuunnassa, jos mittauspiste on tulossa kohtaan, joka ei hänen
mielestään ole edustava.
Mittaustuloksista lasketaan tien kantavuus, jolloin samalla selviää mahdolliset kantavuuspuutteet.
Mitoitusohjelmistoilla lasketaan kantavuusvaatimuksen saavuttamiseksi tarvittava rakennekerroksen lisäystarve.
Pudotuspainolaitteella tehtävä kantavuusmittaus on nopea sekä luotettava tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä.

Pudotuspainolaitteella tehtävä kantavuusmittaus on nopea ja edullinen tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä. Pudotuspainolaitteen käyttökohteita:
Suunnittelua palvelevat kantavuusmittaukset:
– yleinen tieverkko
– kadut ja kaavatiet
– yksityis- ja metsäautotiet
Laadunvalvontaan kantavuusmittaukset esimerkiksi:
– päällystyskohteille
– yleisten teiden perusparannuskohteille ja kelirikkokorjauskohteille
– uusille teille ja kaduille ennen päällystämistä
– yksityisteiden perusparannuskohteille
– Erikoiskuljetusreittien kantavuusmittaukset

Asiakkaitamme:
Yksityisteiden tiehoitokunnat
Yksityistieisännöitsijät
Väylävirasto
Ely-Keskukset
Metsähallitus
Metsäkeskus
Metsänhoitoyhdistykset
Tuulivoimayhtiöt
Metsäyhtiöt
Kaupungit ja kunnat
Konsulttitoimistot
Maanrakennusyritykset

Lue lisää yrityksen www-sivuilta.

  • Asiantuntijapalvelut