Roadscanners Oy

Y-tunnus:
2515993-1
Puhelinnumero:
0207 815 660
Sähköpostiosoite:
info@roadscanners.com
Postiosoite:
Varastotie 2
96320 ROVANIEMI
Yhteyshenkilö:
Tomi Herronen

Roadscanners Oy on liikenneinfran hallinnan ja ylläpidon asiantuntija, joka tekee myös laajaa ohjelmisto-, tutkimus- ja laitekehitystyötä. Pääasillisesti Roadscanners hyödyntää rakenteita rikkomattomia mittausmenetelmiä. Kyseisiä mittausmenetelmiä ovat mm. maatutkaluotaus (GPR), laserkeilaus, videointi, kiihtyvyysanturimittaus sekä digitaali- ja lämpökamerat. Erityisesti maatutka-aineiston syvällisessä käsittelyssä ja analysoinnissa olemme maailman huippuosaajia.

Roadscannersin näkemyksen mukaan ennakoivan kunnossapidon toimenpiteet, joilla reagoidaan jo ennen silmälle näkyviä vaurioita, ovat merkittävässä roolissa liikenneinfran kunnon hallinnassa. Ongelmat ja niiden aiheuttajat havaitaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja korjaukset voidaan tehdä kustannustehokkaasti korjaamalla vaurioiden aiheuttaja – ei vain pelkkää vauriota. Tällöin rakenteen kestoikä pitenee ja kustannukset pienenevät.

Roadscannersin palvelut ovat saatavilla ympäri Suomen. Toimipaikat yrityksellä sijaitsevat Rovaniemellä, Tampereella ja Vantaalla.

Yksityisteille Roadscanners Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita, joihin kuuluu mittaus- ja suunnittelupalvelut sekä perusparannustöiden suunnittelu. Hankkeiden kilpailutusta tai valvontaa emme tee.

Lue lisää yrityksen www-sivuilta.

  • Asiantuntijapalvelut