Pohjala Ville

Y-tunnus:
2655549-3
Puhelin:
050-3549405
Vaihtoehtoinen puhelin:
Sähköposti:
ville.pohjala@gmail.com
Osoite:
Turkkilanjärventie 22, 39200 KYRÖSKOSKI
Yhteyshenkilö:

Kaivinkone Kobelco 135 SRLCTraktori John Deere 6630 & Kronos 1600 vesakonmurskain