Metsähoitoyhdistys Etelä-Savo

Y-tunnus:
1568422-2
Puhelin:
015 3574000
Vaihtoehtoinen puhelin:
Sähköposti:
etelasavo@mhy.fi
Osoite:
Väätäisentie 5, 51900 Juva
Yhteyshenkilö:
Oma paikallinen metsäasiantuntija

Yksityisteiden perusparannuksen suunnittelu ja toteutuksen valvonta, uusien metsäteiden rakentamisen suunnittelu ja toteutuksen valvonta.
Tieyksikkölaskelmien tekeminen.

Lue lisää yrityksen www-sivuilta.