Kolmiteho Oy

Y-tunnus:
0932544-2
Puhelin:
0400127962
Vaihtoehtoinen puhelin:
0400590469
Sähköposti:
kolmiteho@luukku.com
Osoite:
Maarianrinne 14 32800 Kokemäki
Yhteyshenkilö:
Matti Knuutila

Tienhoitopalvelut;
-lanaus,talviauraus,hiekoitus
-tienvarsien murskaus,vesakon poisto
-kaivutyöt,maanajo,kiviainestoimitukset
-teiden rakentaminen ja perusparannukset

Lue lisää yrityksen www-sivuilta.