Kantojyrsintä Saavalainen

Y-tunnus:
1567618-5
Puhelinnumero:
0442353693
Sähköpostiosoite:
vesasaavalainen@gmail.com
Postiosoite:
Rajapurontie 61
77570 Jäppilä
Yhteyshenkilö:
Vesa Saavalainen

Tienhoito
-Talvi kunnossapito
-Tienvarsien niitto ja vesakoiden murskaus, sekä liittymien näkemän raivaukset.
-Kantojen jyrsintä