Hassinen Sakari yksityistiet

Y-tunnus:
1640234-6
Puhelin:
041 3144 275
Vaihtoehtoinen puhelin:
Sähköposti:
hassinensakari@gmail.com
Osoite:
Pietari Kylliäisen tie 62, 57710 Savonlinna
Yhteyshenkilö:
Sakari Hassinen

Yksityistien perusparannushankkeet ELY-avusteisena.
Suunnittelu, kilpailutus ja valvonta
15 vuoden työkokemus perusparannushankkeissa.