Tiekunnat

Muutos tiekunnan yhteystietoihin

Tiekunnan asioita hoitavat enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valitut toimitsijamies ja varatoimitsijamies, 3- 5 jäseninen tiehoitokunta tai tiekunnan valtuuttama muu taho esim. tieisännöitsijä. Hoitokunnan tai toimitsijamiehen tehtävänä on yksityistielain mukaan ilmoittaa maanmittaustoimiston yksityistierekisteriin muuttuneet toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot. Muuttuneet tiedot on mahdollista ilmoittaa Tienhoito.fi –palvelun avulla Kartta -sivulla olevalla lomakkeella.

Maanmittauslaitoksen sähköinen muutoslomake on osoitteessa https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_ 

Toivomme kuitenkin, että vaikka ilmoittaisitte tietonne suoraan maanmittauslaitokselle, ilmoittaisitte ne myös meille Kartta-sivulla olevalla lomakkeella https://www.tienhoito.fi/kartta/. Näin yhteyshenkilön tiedot pääsevät nopeasti tällä sivustolla ylläpidettävälle >Tiekuntakartalle.

Metsäkeskus voi omista rekistereistään antaa tietoja muiden metsä- ja yksityistiealan toimijoille – ei kuitenkaan yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteita. Myös varahenkilöiden tiedot ovat tavoitettavuuden kannalta tärkeitä. Monestihan esim. tien tai tiealueen käyttämistä koskevat lupapyynnöt ovat melko kiireellisiä.

Mahdollisissa tiedonluovutuskielto- ym. asioissa voitte ottaa yhteyttä Metsäkeskuksen rekisterinpitäjään:

Taito Kemppe 040 018 4982, taito.kemppe@metsakeskus.fi tai tämän sivuston ”Ota yhteyttä” -lomakkeella.

Yhteystietojen merkitys

Yhteystiedon avulla voi esim. uusi tai vanha kesähuvilan omistaja etsiä oman tiekuntansa nimen ja ottaa yhteyttä toimitsijamieheen. Tilapäisen raskaan kuljetuksen suorittaja voi kysyä lupaa kuljetukselle ja vaikkapa tietoja kääntöpaikasta. Ratsastustalli voi sopia tien käytöstä ratsastuslenkin osana jne. Varsinaisten tienkäyttäjien ja osakkaiden lisäksi yhteystiedot ovat tarpeen mm. viranomaisille, tapahtumanjärjestelijöille, kiinteistönvälittäjille, metsäalan toimijoille sekä putki-, kaapeli- ja sähkölinjojen korjaajille.

Kysyvä ei tietä riko

Tiekunnan kannalta on hyvä kun lupia ja neuvoja on entistä helpompi kysyä. Kaikista helpointahan satunnaisen tienkäyttäjän on jättää asiat kysymättä ja sopimatta ja toimia luvatta. Tällöin voi syntyä tarpeettomia vahinkoja, joiden korjauskustannukset lankeavat tuntemattoman aiheuttajan myötä tiekunnan osakkaiden maksettavaksi.