Yksityistiekoulutusta verkossa

Kaakkois-Suomen yksityistiestön parantaminen – hanke järjestää koulutusta myös verkossa. Verkkokoulutuksiin on helppo liittyä omalta tietokoneelta internetyhteyden kautta.Tietokone, Kirjoituspöytä, Laite

Verkossa toteutettavaa koulutusta kutsutaan Webinaariksi, jossa luennoitsija sekä kuulijat osallistuvat koulutustapahtumaan internetin välityksellä maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Webinaarien kouluttajina toimivat Metsäkeskuksen yksityistieasiantuntijat. Ilmoittautumisen yhteydessä voit laittaa ennakkokysymyksiä kouluttajalle tai esittää niitä koulutuksen aikana.

Mukaan otetaan 90 ensimmäisenä ilmoittautunutta ja jokaiselle luennolle ilmoittaudutaan erikseen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Käytämme verkkoluennolla Abobe Connect-verkkosovellusta.

Ilmoittaudu webinaareihin verkossa: www.metsakeskus.fi/tapahtumat

  • Uusi yksityistielaki – webinaari                          29.8. ja 6.11. klo. 17.30 – 19.00
  • Metsätien perusparannus – webinaari            26.9. klo. 17.30 – 19.00
  • Tiekunnan päätöksenteko – webinaari            24.10. klo. 17.30 – 19.00
  • Vinkkejä hyvään tienhoitoon – webinaari      20.11. klo. 17.30 – 19.00

 

Lisätiedot ja ennakkokysymykset:

Ukko Bamberg, projektiasiantuntija, Suomen metsäkeskus. p. 050 572 3922, ukko.bamberg@metsakeskus.fi

Metsäkeskuksen sovellus auttaa välttämään sudenkuopat ja karikot

Kouvolan Sanomat (Elina Salin)

Huono tie on kallis turvallisuusvaara. Metsäkeskuksen mobiilisovelluksella voi ilmoittaa teiden ongelmakohdat — myös automaattisesti ajon aikana.

Ukko Bamberg (vasemmalla) ja Tenho Raussi tarkastelevat metsätien laitaa. Siinä ongelmana on korkea ura. —Kun sadevesi lähtee kauempaa mäen päältä valumaan, se ei pääse laidoilta pois, vaan kastelee tien rungon. Sen jälkeen tie pettää.

 

Metsäkeskus on julkaissut mobiilisovelluksen, jolla jokainen voi ilmoittaa tietoa metsäteiden kunnosta. Metsään Tie -sovelluksella voi varoittaa muita huonoista ajoteistä ja välttää itse vaaranpaikat.

— Jokainen voi kuvitella, millaista on ajaa kuorma-autolla huonokuntoista tuntematonta metsätietä, kertoo Ukko Bamberg, Metsäkeskuksen projektiasiantuntija Kouvolasta.

Sovelluksella voi ilmoittaa muun muassa tien liukkaudesta, maakivistä ja kuoppaisuudesta. Myös hyväkuntoisen tien voi ilmoittaa, samoin ajorajoitukset, aurauksen tarpeen ja kääntöpaikat.

Ilmoitetut tiedot siirtyvät pienellä viiveellä nettiin kartalle, joka on kaikkien nähtävissä.

Hiljainen tieto ei aina siirry eteenpäin

Metsäkeskus havahtui siihen, että yksityisteiden kunto oli heikkenemässä. Siksi keskuksessa haluttiin kehittää kustannustehokas tapa kerätä tietoja teiden kunnosta.

— Usein luullaan, että hiljainen tieto siirtyy aina seuraavalle kuljettajalle, mutta tämä on minusta parempi keino. Tavoitteena on saada sovellus mahdollisimman moneen puhelimeen, jotta mahdollisimman moni voisi saada sen kautta apua.

Suomen metsäteollisuudelle on tärkeää, että pikkutiet kestävät raskasta puunkuljetuskalustoa. Huonolla tiellä ajoneuvo voi juuttua, suistua tieltä tai siihen voi tulla rengasrikko.

Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Android-käyttöjärjestelmiin. Sillä voi myös tallentaa tietoa automaattisesti ajon aikana. Tien alussa sovellus käynnistetään ja puhelin laitetaan sopivaan paikkaan kojelaudalle.

— Puhelimen sensorit mittaavat ajon aikana ajoneuvon tärinää, jonka voimakkuus kertoo tien kunnosta.

Sovelluksen tuottanut RoadsML oy voitti ideallaan kotimaisen Ultrahack-kilpailun metsähaasteen vuonna 2018. Sovellus on kehitetty osana maa- ja metsätalousministeriön avoimen metsätiedon kärkihanketta ja DataBio-projektia.

 

Sovelluksen voi ladata Play-kaupasta kaikkiin puhelimiin, joissa on Android-käyttöjärjestelmä.

Tieisännöitsijä toimii tiekunnan apuna

Kaakkoisen Suomen yksityistiestön parantaminen -hanke, jossa Bamberg toimii, auttaa tiekuntia hoitamaan omia teitään. Tiekunta koostuu henkilöistä, jotka omistavat maata yksityistien varressa.

— Aikoinaan isännät ja emännät kokoontuivat tien varteen ja laittoivat sen talkootyöllä kuntoon. Niin ei juuri enää tehdä.

Nykyään tiekunta voi tilata yrittäjiä tietöihin tai ulkoistaa tienhoidon osaksi tai kokonaan tieisännöitsijälle.

— Jos tiekunta ei hoida tietään, se ei ole käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Siitä siunaantuu riitoja: kuka hajotti tien, kuka korvaa sen ja niin edelleen.

Metsätiet usein kehnossa kunnossa

Kouvolassa toimiva tieisännöitsijä Tenho Raussi sanoo metsäteiden olevan nykyään ongelma. Melkein kaikki tiet, joita hän on hoitanut, ovat olleet unohdettuja ja huonokuntoisia.

— Yksi tässä Kouvolan lähellä on lähes kokonaan umpeen kasvanut. Sellaisen peruskorjaus maksaa paljon.

Raussin mielestä sovelluksesta on etua metsätien tieisännöitsijälle, koska sillä voi alustavasti nähdä tien kunnon ja harkita hoitotoimenpiteitä.

 

Miten hankitaan Y-tunnus tiekunnalle?

Y-tunnuksen hankkiminen tiekunnalle alkaa olla jo melko lailla välttämätöntä. Varsinkin maksettaessa veronalaisia palkkioita, mutta jo muutoinkin. Eli käytännössä Y-tunnus kannattaa hankkia viimeistään silloin, kun sitä joku ensi kerran edellyttää. Tämä on sitä paljon puhuttua digiaikaa!
Y-tunnuksessa on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki, eli se on muotoa 1234567-8. Verohallinto antaa tiekunnalle sen ilmoituksen perusteella Y-tunnuksen. Verohallinnon palvelunumerot löytyvät heidän sivuiltaan osoitteesta: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/soita/

Jos tiekunta ei ole vielä Verohallinnon rekistereissä eikä sillä ole Y-tunnusta, niin ilmoitus tehdään Y1 lomakkeella, joka on ladattavissa sivulta: https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus/muutyritys-jayhteisomuodot.html

Mainitulla sivulla klikataan painiketta ’Y-TUNNUS’. Sieltä avautuvan sivun alaosassa klikataan painiketta ’Tee perustamisilmoitus ja hanki Y-tunnus’. Vasemmassa reunassa on vaihtoehtoja erilaisista yhteisömuodoista. Niistä valitaan kohta ’Muut yritys- ja yhteisömuodot’. Kun sieltä valitaan kohta ’Ilmoitus vain Verohallinnolle’, avautuu lomake Y1 (Perustamisilmoitus).

 Sitten edessä onkin se varsinainen asia eli Y-tunnuksen hakeminen em. lomakkeella Y1. Lomake tulee täyttää ja postittaa lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Lomaketta täytettäessä on syytä olla huolellinen ja laittaa tiekunnan nimi sellaisena, kun se on virallisesti. Kohtaan lisätietoja laitetaan merkintä, että kyseessä on ’Yksityistien tiekunta’. Ja jos haetaan vain Y-tunnusta, mainitaan sekin Lisätietoja-kohdassa.

 Y-tunnuksen myöntämisestä ei lähetetä erillistä ilmoitusta, vaan se on nähtävissä yrityshaussa tiekunnan nimellä muutaman päivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä.

Lähde: Suomen tieyhdistys

 

Uusi yksityistielaki on hyväksytty eduskunnassa

Uusi yksityistielaki on hyväksytty eduskunnassa ja laki astuu voimaan 1.1.2019.
Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke järjestää syksyn aikana eri paikkakunnilla yksityistieiltoja, joissa paneudutaan muiden ajankohtaisten asioiden lisäksi myös uudistuneeseen yksityistielakiin.

Yhtenä isoimpana uudistuksena voidaan pitää tielautakuntien lakkauttamista vuoden siirtymäajan jälkeen. Muutosvaatimukset tiekunnan kokouksen päätöksistä tehdään jatkossa käräjäoikeuteen.

Kokouskutsun lähettäminen sähköpostitse tulee lailliseksi joten sähköposteja kannattaa alkaa keräämään välittömästi.

Tietosuoja-asetus koskee myös tiekuntia.

25.5.2018 voimaan astunut EU:n tietosuoja-asetus GDPR edellyttää myös tiekunnalta tiekunnan osakastietojen huolellista käsittelyä. Tiekunnan tulee laatia Tietosuojaseloste, missä muun muassa kerrotaan, kuka tiekunnan tietoja ylläpitää ja mitä tietoja tieosakkaista on tallennettu tieosakas- ja tienkäyttäjärekisteriin. Suomen tieyhdistys on tehnyt ohjeellisen esimerkin periaatteiksi henkilötietojen käsittelemiseksi tiekunnassa. Esimerkki löytyy tieyhdistyksen sivuilta https://www.tieyhdistys.fi/uutiset/henkilotietojen-kasittely-tiekunnassa/.

Yksityisteiden perusparannuksiin myönnettävä Kemera-tuki nousee

Metsätalouden harjoittamisen kannalta tärkeiden yksityisteiden perusparantamiseen saa Kemera-tukea Pirkanmaan alueella 50 % alv 0 kustannuksiin 1.6.2018 alkaen. Nyt on hyvä aika kunnostaa tieverkosto kestämään raskaita kuljetuksia, sillä tuen nousun lisäksi myös puun hinta on ollut tänä vuonna mukavassa nousussa. Leimikot käyvät erittäin hyvin kaupaksi, varsinkin jos puutavaran kuljetus onnistuu myös huonomman kelin aikana.

Pirkanmaalla käynnissä oleva Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke suorittaa metsätalouden harjoittamisen kannalta tärkeille yksityisteille tiekunnan pyynnöstä maksuttoman kuntokartoituksen. Samalla selvitetään, täyttääkö tie Kemera-tuen saannin edellytykset. Tarkastus sisältää myös esityksen siitä, onko tien kunnostaminen tarkoituksenmukaista tehdä Kemera-hankkeena vai tiekunnan omin kunnossapitovaroin sekä alustavan kustannusarvion. Lisäksi hanke voi avustaa tiekuntaa Kemera-hankkeen suunnittelun ja toteutuksen kilpailuttamisessa.
Kuntokartoituksen voi tilata numerosta 0400 298652 tai teuvo.taura@metsakeskus.fi.

Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke käynnistyi

Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke jatkaa sitä kehitystyötä mitä Pirkanmaalla on tehty yksityistieverkoston kehittämiseksi aikaisemmissa vastaavissa kehittämishankkeissa.
Hankkeella on kolme kehittämiskokonaisuutta; terminaaleista tehoa puuhuoltoon, logistiikan sähköiset palvelut sekä tieverkon hoidon ja perusparannuksen kehittäminen.
Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus ja hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisia tavoitteita. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus.