Kaakkois-Suomeen ja Lappiin ennustetaan vaikeaa kelirikkokevättä

Kelirikko on jokakeväinen haaste yleisillä ja yksityisillä teillä. Metsätaloudelle kelirikosta koituvat lisäkustannukset ovat vuosittain kymmeniä milj. euroja.
Kelirikko on tien kantavuuden ja kulkukelpoisuuden tilapäistä heikkenemistä. Se johtuu roudasta tai runsaista sateista. Kelirikko jaetaan pinta-, runko- ja syyskelirikkoon. Mitä paremmassa kunnossa tie on, sitä nopeammin se kuivaa ja sitä vähemmän kelirikko vaivaa.
Keväisin roudan sulaessa tiet ovat haavoittuvimmillaan; tien rakenteeseen jäätynyt vesi alkaa sulaa, mutta se ei pääse haihtumaan ja virtaamaan nopeasti pois. Näin rakenteessa oleva vesi heikentää kantavuutta ja tie voi antaa kokonaan periksi raskaiden ajoneuvojen alla.
Painorajoitukset suojaavat teitä rikkoutumiselta, mutta haittaavat samalla liikennettä. Rajoituksista saa suurimman hyödyn, kun ne kohdennetaan juuri sille ajalle, jolloin rajoitusten käyttö on perusteltua. Tilapäisen liikennemerkin asettaminen on tiekunnan asia ja velvollisuus. Pahat kelirikko-ongelmat voivat kieliä myös perusparannustarpeesta. Onko metsätie käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa?
Kelirikon määrä vaihtelee merkittävästi sekä alueellisesti että vuosittain. Siihen vaikuttavat tien rakenteen lisäksi edellisen syksyn ja alkutalven sää- ja kosteustilanne, mutta myös roudan sulamisolosuhteet keväällä. Teiden sulaminen on alkanut ja etenee vauhdilla. Tämän kevään kelirikosta ennustetaan vaikeaa Kaakkois-Suomeen ja Lappiin, vaikeampaa kuin muualle maahan. Aurinko ja yöpakkaset voisivat pelastaa tilanteen, mutta sade olisi sorateille myrkkyä.

Ukko Bamberg
projektiasiantuntija
Kaakkois-Suomen yksityistiestön
parantaminen – hanke

Uusi yksityistielaki on hyväksytty eduskunnassa

Uusi yksityistielaki on hyväksytty eduskunnassa ja laki astuu voimaan 1.1.2019.
Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke järjestää syksyn aikana eri paikkakunnilla yksityistieiltoja, joissa paneudutaan muiden ajankohtaisten asioiden lisäksi myös uudistuneeseen yksityistielakiin.

Yhtenä isoimpana uudistuksena voidaan pitää tielautakuntien lakkauttamista vuoden siirtymäajan jälkeen. Muutosvaatimukset tiekunnan kokouksen päätöksistä tehdään jatkossa käräjäoikeuteen.

Kokouskutsun lähettäminen sähköpostitse tulee lailliseksi joten sähköposteja kannattaa alkaa keräämään välittömästi.

Tietosuoja-asetus koskee myös tiekuntia.

25.5.2018 voimaan astunut EU:n tietosuoja-asetus GDPR edellyttää myös tiekunnalta tiekunnan osakastietojen huolellista käsittelyä. Tiekunnan tulee laatia Tietosuojaseloste, missä muun muassa kerrotaan, kuka tiekunnan tietoja ylläpitää ja mitä tietoja tieosakkaista on tallennettu tieosakas- ja tienkäyttäjärekisteriin. Suomen tieyhdistys on tehnyt ohjeellisen esimerkin periaatteiksi henkilötietojen käsittelemiseksi tiekunnassa. Esimerkki löytyy tieyhdistyksen sivuilta https://www.tieyhdistys.fi/uutiset/henkilotietojen-kasittely-tiekunnassa/.

Yksityisteiden perusparannuksiin myönnettävä Kemera-tuki nousee

Metsätalouden harjoittamisen kannalta tärkeiden yksityisteiden perusparantamiseen saa Kemera-tukea Pirkanmaan alueella 50 % alv 0 kustannuksiin 1.6.2018 alkaen. Nyt on hyvä aika kunnostaa tieverkosto kestämään raskaita kuljetuksia, sillä tuen nousun lisäksi myös puun hinta on ollut tänä vuonna mukavassa nousussa. Leimikot käyvät erittäin hyvin kaupaksi, varsinkin jos puutavaran kuljetus onnistuu myös huonomman kelin aikana.

Pirkanmaalla käynnissä oleva Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke suorittaa metsätalouden harjoittamisen kannalta tärkeille yksityisteille tiekunnan pyynnöstä maksuttoman kuntokartoituksen. Samalla selvitetään, täyttääkö tie Kemera-tuen saannin edellytykset. Tarkastus sisältää myös esityksen siitä, onko tien kunnostaminen tarkoituksenmukaista tehdä Kemera-hankkeena vai tiekunnan omin kunnossapitovaroin sekä alustavan kustannusarvion. Lisäksi hanke voi avustaa tiekuntaa Kemera-hankkeen suunnittelun ja toteutuksen kilpailuttamisessa.
Kuntokartoituksen voi tilata numerosta 0400 298652 tai teuvo.taura@metsakeskus.fi.

Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke käynnistyi

Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke jatkaa sitä kehitystyötä mitä Pirkanmaalla on tehty yksityistieverkoston kehittämiseksi aikaisemmissa vastaavissa kehittämishankkeissa.
Hankkeella on kolme kehittämiskokonaisuutta; terminaaleista tehoa puuhuoltoon, logistiikan sähköiset palvelut sekä tieverkon hoidon ja perusparannuksen kehittäminen.
Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus ja hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisia tavoitteita. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus.