VALTION ELI ELY-KESKUSTEN MYÖNTÄMIIN YKSITYISTIEAVUSTUKSIIN ROIMA KOROTUS 1.1.2023

Teksti: Suomen tieyhdistyksen uutiskirje

Yksityistieasetuksen muutos vahvistettiin 8.12. 2022 ja samalla varmistui merkittävä korotus valtiolta haettaviin yksityistieavustuksiin.

Yleisin avustus eli tien perusparannuksiin myönnettävä avustus nousi peräti 20 %-yksikköä siten, että valtionavustus kattaa 70 % hankkeen tukikelpoisista kuluista.

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:

– tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %

– merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %

– luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %

– lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %

– talvitie 65 % → 70 %

Lisäksi moni kunta avustaa alueellaan olevia tiekuntia vielä valtionavustuksen päälle. Näihin avustuksiin ei tullut muutosta, mutta kunnat päättävät niistä itsenäisesti.

Korotetut avustukset ovat tällä erää voimassa 3 vuotta eli niiden mukaisia avustuksia on haettava viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Rahoitustilanne on tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvä ja ensi vuonna jaossa on 23 miljoonaa euroa sekä sen päälle vielä 44 miljoonaa euroa kahdelta edelliseltä vuodelta siirtyvää jakamatta jäänyttä avustusta.

Avustusta haetaan alueellisesta ELY-keskuksesta ja sitä on haettava ennen perusparannustöiden aloittamista.

Suomen tieyhdistys suosittaa tiekuntia kartoittamaan pikaisesti tiensä perusparannustarpeet ja ryhtymään hankkeen suunnitteluun. Näin hyvää valtionavustusta ei ole ollut tarjolla vuosikymmeniin, jos koskaan aiemmin.

Mitä tehdään syksyllä 2022 myönnettyjen avustusten kanssa?

Vuonna 2022 saapuneisiin vireillä oleviin avustushakemuksiin, joiden hankkeen osalta ei ole vielä aloitettu töitä, sovelletaan uutta asetusta. Näin vuoden 2022 suunnitellut ja haetut hankkeet pääsevät osaksi korotettuja valtionavustuksia ilman erillisiä toimia. Myönteisen tukipäätöksen saaneiden tiekuntien, jotka eivät ole vielä aloittaneet rakennustöitä, on hyvä olla yhteydessä päätöksen tehneeseen ELY-keskukseen ja varmistaa miten pääsevät korkeampien avustusprosenttien piiriin.

Suomen tieyhdistys pitää päätettyä siirtymäajan ratkaisua erinomaisena kädenojennuksena tiekuntia kohtaan.