Uusi Metka-rahoituslaki ja metsäsertifiointikriteerit edellyttävät esteellisten rumpujen korjausta

Uusiutuva metsätalouden rahoituslaki Metka ja PEFC-metsäsertifiointikriteerit edellyttävät, että rakennettava tai perusparannettava metsätie tulee olla kalan kulun kannalta esteetön.  Metsäkeskuksen Rumpuesteet pois -hanke auttaa metsäalan toimijoita ja tien hoitokuntien jäseniä esteellisten rumpujen inventoinnin ja rumpujen korjaamisessa tiedonvälityksen keinoin.

Tämän hetken tiedon mukaan vuonna 2023 voimaan tuleva Metka -laki korvaa Kemera-lain.  Metkan muistiossa edellytetään kaloille ja vesieläimille esteetöntä kulkua purossa metsätien rummun ohi. Syksyllä 2022 otetaan käyttöön uusitut PEFC-kriteerit. Myös uudet metsäsertifiointikriteerit edellyttävät rakennettavilta tai perusparannettavilta metsäteiltä esteetöntä kalan kulkua.

Suomen metsäkeskuksen Rumpuesteet pois -hanke on välittänyt tietoa metsäammattilaisille ja teiden hoitokuntien jäsenille webinaarein sekä tekemällä esteellisen rummun inventointilomakkeen ja sen täyttöohjeen. Lomake täyttöohjeineen, tallenteet webinaareista ja esteellisen rummun asentamisopas löytyvät hankkeen sivuilta: https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/rumpuesteet-pois.

 Rumpuinventointien tekeminen ja rumpujen rakentamis-/ kunnostamisohjeiden käyttöönotto heti on suositeltavaa esteettömien rumpurakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kutsu maastopäivään

Kesällä 2022 hanke järjestää maastopäiviä rumpujen esteellisyyden inventoinnista ja korjauksesta metsäammattilaisille ja tiehoitokunnille Pudasjärvellä ja Pyhännällä.  Tilaisuudet ovat maksuttomia.  Voit ilmoittautua tilaisuuteen hankkeen sivuilta.

Irmeli Ruokanen

Projektipäällikkö

puh. 0400-286 030

Rumpuesteet  pois -hanke