West Coast Road Masters Oy

Y-tunnus:
2474532-2
Puhelin:
0400-121907
Vaihtoehtoinen puhelin:
Sähköposti:
juha-matti.vainio@roadmasters.fi
Osoite:
Hiekkakatu 45 28130 PORI
Yhteyshenkilö:

Päätuotteemme yksityisteille on :

KANTAVUUSMITTAUSPALVELUT

KANTAVUUSMITTAUSPALVELU YKSITYISTEILLE

Yrityksemme sijaitsee Porissa ja toimimme koko maassa.
Käytämme kantavuusmittauksissa KUAB FWD 50 pudotuspainolaitetta.
Pudotuspainolaitteella mittauspisteiden välinä käytetään 50 metrin pisteväliä. Mittaaja voi valita mittauspisteen sijainnin vapaasti tai siirtää mittauspistettä pituussuunnassa, jos mittauspiste on tulossa kohtaan, joka ei hänen mielestään ole edustava. Mittaustuloksista lasketaan tien kantavuus, jolloin samalla selviää mahdolliset kantavuuspuutteet. Mitoitusohjelmistoilla lasketaan kantavuusvaatimuksen saavuttamiseksi tarvittava rakennekerroksen paksuus.
Pudotuspainolaitteella tehtävä kantavuusmittaus on nopea sekä edullinen tapa varmistua kohteen kuormituskestävyydestä.
Asiakkaitamme:
Yksityisteiden tiehoitokunnat
Yksityistieisännöitsijät
Liikennevirasto
Ely-Keskukset
Metsähallitus
Metsäkeskukset
Metsänhoitoyhdistykset
Metsäyhtiöt
Kaupungit ja kunnat
Konsulttitoimistot

Lue lisää yrityksen www-sivuilta.