Road Consulting Oy

Y-tunnus:
1898504-7
Puhelin:
0400 309943
Vaihtoehtoinen puhelin:
0207871351
Sähköposti:
kari.narva@roadconsulting.fi
Osoite:
Korkalonkatu 18 C 3 96200 ROVANIEMI
Yhteyshenkilö:

Road Consulting Oy on perustettu vuonna 2004 ja tuotamme erityisesti väyläverkon omistajille, rakentajille, ylläpitäjille sekä suunnittelijoille kehitettyjä mittaus- , suunnittelu- ja asiantuntija-palveluja.
Toimintamme perustuu ISO 9001:2000 standardin mukaiseen sertifioituun laatujärjestelmään. Palvelutarjontamme perustan muodostavat Bestway ™ tuote- ja palvelukonseptit.
Palvelutarjontamme on kehitetty erityisesti tiealueella tehtäviin mittauksiin, tutkimuksiin, rakenne- ja maaperänäytteiden ottoon, inventointeihin, valvontaan.
Osaamisalueemme kattaa myös monenlaisia asiantuntijapalveluita, kuten , hankinta- ja tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelun ja laatiminen, erilaiset valvonta- ja takuutarkastuspalvelut sekä viranomais- ja kilpailuttamistehtävissä avustaminen.

Esimerkkejä palvelutarjonnastamme:
PPL (Pudotuspainolaite KUAB fwd 50), kantavuusmittaus
GPR (Maatutka SIR 20)
PTM (Ura- ja tasaisuusmittaus PTM-2000)
Kairaukset ja näytteenotot (GM 75 GTT keskiraskas maaperäkaira)
Paikkatietomittaukset ja kartoitukset
Maastokäynnit, kuivatusanalyysit
Tulosten analysoinnit
Rakenteenparantamissuunnitelmien laadinta, joihin sisältyy: Työkohdeluettelot, kustannusarviot, rakennekerrostenmitoitukset

Lue lisää yrityksen www-sivuilta.