TIESIT-hankkeesta teiden ja siltojen kuntotietoa

Suomen metsäkeskus käynnisti elokuussa mittavan työn, jossa kartoitetaan Suomen yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa, selvitetään energiapuuterminaalien tilanne ja tarve, sekä kannustetaan tiekuntia teiden perusparannukseen ja kunnossapitoon. Tavoitteena on tuottaa sähköistä kuntotietoa teistä ja silloista muun muassa tiekuntien ja tienkäyttäjien tarpeita varten.

TIESIT- hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on tuottaa sähköistä kuntotietoa keskeisen yksityistieverkon ja sillä olevien siltojen kunnosta.  Kartoitettavia yksityisteitä maassamme on noin 200 000 kilometriä ja siltoja noin 6 500 kappaletta. Laajojen kuntokartoitusten lisäksi TIESIT-hankkeessa kannustetaan tiekuntia yksityisteiden perusparannukseen ja kunnossapitoon sekä tuotetaan tietoa koulutuksen ja neuvonnan tueksi.

Tiekunnille tuotettava kuntotieto on arvokasta muun muassa päätettäessä perusparannushankkeen käynnistämisestä tai sillan uusimisesta. Tiedolle on kysyntää ja tarvetta myös yksityistiepalveluja tuottavien yritysten ja hankkeita rahoittavien tahojen kohdalla. Aloitamme julkaisemaan siltoihin liittyvää kuntotietoa Tienhoito.fi -palvelussa vuoden 2023 aikana.

Voit seurata TIESIT- hankkeen etenemistä osoitteessa:

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/tiesit-puu-ja-energiahuollon-turvaaminen

Kuva Sonkakivalon metsätien Sonkakosken sillasta.            Kuva perusparannetusta metsätiestä.