TeMePa Infra Oy ostaa Otso Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesän yksityisteiden ja luonnonhoitohankkeiden projektikannan

TeMePa Infra Oy ja OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesä ovat 23.12.2021 allekirjoittaneet kauppakirjan OTSO Metsäpalvelut Oy:n hallinnoimasta yksityisteiden ja luonnonhoitohankkeiden projektikannasta koskien niihin liittyvää suunnittelu-, valvonta- ja rakennuspalveluita. Hankekanta sisältää yksityistie-, ojitus- ympäristönsuojelu- ja metsänhoitohankkeita, joita OTSO Metsäpalvelut Oy on ennen sen konkurssiin asettamista hallinnoinut. Samassa kaupassa on myyty siirtyviin hankkeisiin kohdistuvat vaihto-omaisuuserät.

Kaikkien osapuolten yhteisenä tavoitteena on, että mahdollisimman monessa tapauksessa hankkeet saadaan toteutettua suunnitellusti loppuun ja maksettujen tukien takaisinperintään ei tarvitse ryhtyä. Kauppa on tullut ehtojensa mukaan voimaan 13.1.2022.

TeMePa Infra Oy:n ja hankkeiden asiamiesten käymien keskustelujen myötä sovitaan hankkeiden jatkosta ja siirrosta TeMePa Infra Oy:lle. Siirrot toteutetaan hyvässä yhteistyössä TeMePa Infra Oy:n, hankkeiden asiamiesten ja OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssihallinnon kesken sekä tukien myöntäjän Suomen metsäkeskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Kaikkien osapuolten yhteisenä tavoitteena on, että mahdollisimman monessa tapauksessa hanke saadaan toteutettua suunnitellusti loppuun ja maksettujen tukien takaisinperintään ei tarvitse ryhtyä.