Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke käynnistyi

Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke jatkaa sitä kehitystyötä mitä Pirkanmaalla on tehty yksityistieverkoston kehittämiseksi aikaisemmissa vastaavissa kehittämishankkeissa.
Hankkeella on kolme kehittämiskokonaisuutta; terminaaleista tehoa puuhuoltoon, logistiikan sähköiset palvelut sekä tieverkon hoidon ja perusparannuksen kehittäminen.
Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus ja hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 mukaisia tavoitteita. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus.