OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesä on myynyt tiekuntien hallintopalvelut

Tiekuntien hallintopalveluita koskevan projektikannan kauppa

Konkurssihallinto on aiemmin tiedottanut yrittävänsä löytää OTSO:n tuottamalle tiekuntien hallintopalvelulle jatkajaa. Konkurssipesä on 1.12.2021 allekirjoittanut kauppakirjan tiekuntien hallintopalveluita koskevan projektikannan kaupasta Suomen Tieverkko Oy:n kanssa. Kauppa on tullut ehtojensa mukaan voimaan 1.12.2021.

Kaupan johdosta OTSO Metsäpalvelu Oy:n konkurssipesä on myynyt Suomen Tieverkko Oy:lle OTSO Metsäpalvelut Oy:n tiekuntien hallintopalveluiden sopimuskannan, jonka pohjalta Suomen Tieverkko tulee kontaktoimaan ja laatimaan OTSO:n tiekuntien hallintopalveluasiakkaille esityksen tiekunnan hallintopalveluiden jatkamiseksi.

Konkurssipesän hallussa ollut ja Tampereelle siirretty tiekuntien hallintomateriaali tulee siirtymään Suomen Tieverkko Oy:n haltuun ja jatkossa materiaalia koskevat kysymykset voidaan esittää suoraan Suomen Tieverkko Oy:lle heidän erikseen ohjeistamallaan tavalla. Mikäli aineistojen noutamisesta on jo aiemmin sovittu konkurssipesän kanssa, voidaan aineistot kuitenkin noutaa vielä sovitulla tavalla.

Suomen Tieverkko Oy:n tiedote tiekunnille

Suomen Tieverkko Oy arvostaa OTSO Metsäpalvelu Oy:n tekemää työtä tiekuntien hallintopalveluiden tarjoajana ja haluaa tämän kaupan myötä olla jatkamassa sekä kehittämässä yksityisteille tarjolla olevia hallintopalveluita tulevaisuudessa.

Yrityksenä Suomen Tieverkko Oy tunnetaan paremmin yksityisteiden hallinnointiin kehitettävästä Tievahti-verkkopalvelusta, jonka yhteyteen kaupan pohjalta lähiviikkoina käynnistyvä tiekuntien hallintopalvelu myös tuodaan.

Kaupan myötä käynnistämme toimet tiekuntien hallintopalvelun jatkamiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla. Pyrimme lähiviikkoina kontaktoimaan tiekuntia suoraan jatkotoimenpiteistä. Kontaktoinnin yhteydessä päätetään myös tiekunnan hallintomateriaalin käsittelystä. Siihen asti pyydämme tiekunnilta kuitenkin vielä kärsivällisyyttä asiassa.

Tiedotamme jatkossa kauppaan liittyvistä asioista lisää verkkosivuillamme (www.tievahti.fi). Verkkosivuilta löydät myös lisätietoa Suomen Tieverkko Oy:stä yrityksenä sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten.