Kevät on kunnossapidon aikaa yksityisteillä

Talven jäljiltä tie on usein huonossa kunnossa. Tie on syytä lanata ja suolata heti kun se vain on kantavuuden puolesta mahdollista. Lanaamalla tasoitetaan ajoradan kuoppia. Lanaus nopeuttaa myös tien kuivumista. Kuivuminen lisää tien kantavuutta ja lyhentää mahdollista kelirikkoa. Keväällä tien pinta on kostea ja pehmeä, jolloin lanaaminen onnistuu parhaiten ja työjälki on hyvä.  Vilkkaammat soratiet kannattaa myös suolata. Suolaus eli pölynsidonta sitoo tien pinnan hienoainekset (pölyn) ajoradan pintaan. Pölynsidonnan vaikutuksesta tien ajomukavuus sekä liikenneturvallisuus lisääntyvät. Myös tienvarren asukkaat hyötyvät siitä, ettei terveydelle haitallista pölyä leiju ilmassa. Kunnostuksen yhteydessä voidaan myös sorastaa tietä. Yleensä tien huonokuntoisemmille osuuksille ajetaan mursketta tasaamaan pahempia kuoppia ja täydentämään tien kulutuskerrosta. Talven jäljiltä on syytä tarkastaa myös ojien ja rumpujen kunto. Raskaiden kuljetusten vaikutuksesta rumpu on saattanut pettää ja se on syytä vaihtaa ennen kuin tielle tapahtuu suurempia vaurioita. Tienhoidossa ennaltaehkäisevä kunnossapito tulee aina edullisemmaksi kuin isompi perusparannusremontti.

Keväällä hyvin hoidettua tietä on mukava käyttää. Kunnossapitoa jatketaan aina tarpeen mukaan esim. lanaus tulisi tehdä yksityistiellä 2-5 kertaa kesäkaudella. Lanaus pyritään aina tekemään kosteana, jolloin työ sujuu paremmin eikä tie pölyä. Lanausmäärät riippuvat pääosin tien liikennemääristä, mitä vilkkaampi tie on kyseessä, sitä useammin sitä lanataan.

Tiekunnan rahatilanne voi nyt olla normaalia heikompi, jos viime vuonna ei olla tiemaksuja päästy keräämään. Tie on kuitenkin aina hoidettava ja tien liikenneturvallisuudesta vastaa yksityisteillä tiekunta eli   tieosakkaat.  Nyt kannattaa alkaa valmistelemaan tiekokousta, jonka voi osittain järjestää myös etäkokouksena. Tiekunnan asiat, joista tärkein on kunnossapito, tulee koronastaepidemiasta huolimatta hoitaa. Kunnossapitoon tarvitaan rahaa, jota kerätään tarpeen mukaan tiemaksuina.

Suurimpaan talouskurimukseen tiekunta voi saada helpotusta sopimalla urakoitsijoiden kanssa pidemmästä maksuaikataulusta.

Petri Lähteenmäki,projektipäällikkö

Suomen metsäkeskus