Kemerasta Metkaan

Uusi metsätalouden kannustinjärjestelmä metka tulee näillä näkymin korvaaman nykyisen kemera-tukijärjestelmän vuonna 2024. Metka-laki on vahvistettu 19.1.2023, mutta lain voimaantulo odottaa vielä Euroopan komission hyväksyntää ja voimaantulon ajankohdasta säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella.

Tuki teiden rakentamiseen nousee

Perusparannus

Yksityistien perusparannuksen tuen määrä nousee yhteishankkeissa ja yhteismetsän toteuttamissa hankkeissa 70 prosenttiin perusparannuksesta aiheutuneista hyväksyttävistä, kohtuullisista arvonlisäverottomista kokonaiskustannuksista. Vastaavasti sillan rakentamisen ja korjauksen tuki nousee 85 prosenttiin.

Yksityistien perusparannettavan osuuden tulee olla vähintään 500 metriä pitkä. Perusparannukseen saadaan sisällyttää uuden tien rakentamista enintään 10 % perusparannettavan tien kokonaispituudesta, mutta enintään 500 metriä. Perusparannetun yksityistien ja siihen sisältyvä uuden tien päällysrakenteen leveyden tulee olla leveydeltään vähintään 3,6 metriä.

Perusparannettavan yksityistien kuljetuksista yli 30 prosenttia tulee olla metsätalouden edellyttämiä kuljetuksia. Metsätalouden kuljetusten osuus määritetään samojen periaatteiden mukaisesti kuin niiden osuus määritetään tietoimituksessa tienpitovelvollisuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamiseksi tieosakkaiden kesken.

Uuden tien rakentaminen

Uuden metsätien tekemisen tuki on eteläisessä Suomessa 30 prosenttia, keskisessä Suomessa 40 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 50 prosenttia uuden metsätien tekemisestä aiheutuneista hyväksyttävistä, kohtuullisista kustannuksista. Silloin kun uuden tien tekeminen sisältää sillan rakentamisen, voidaan sillan suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksiin myönnettävän tuen määrää korottaa kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Uuden metsätien kuljetuksista yli puolet tulee olla metsätalouden edellyttämiä kuljetuksia. Metsätalouden kuljetusten osuus määritetään samojen periaatteiden mukaisesti kuin niiden osuus määritetään tietoimituksessa tienpitovelvollisuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamiseksi tieosakkaiden kesken. Uuden metsätien päällysrakenteen leveyden tulee olla leveydeltään vähintään 4,0 metriä.