Kelirikko on alkanut Etelä-Suomen yksityisteillä

YKSITYISTEIDEN KELIRIKON ETENEMISTÄ SEURATTAVA

Vaikka tänä talvena on pintakelirikkoa ollut jo useaan otteeseen, vain harva yksityistien tiekunta on joutunut rajoittamaan raskasta liikennettä. Pian kuitenkin alkaa runkokelirikon vaihe, jolloin rakenteeltaan huonokuntoisempien teiden liikennettä kannattaa rajoittaa.

VAROITUSMERKIT PAIKOILLEEN

Pysyvän liikennemerkin laittaminen yksityistielle edellyttää tiekunnan päätöstä ja kunnan suostumusta. Tien kunnosta johtuvan tilapäisen painorajoitus- tai varoitusmerkin laittaminen on sen sijaan tiekunnan toimielimen oikeus ja velvollisuus. Painorajoitusmerkki kannattaa laittaa, jos kelirikon myötä tien kantavuus laskee jossain kohdin niin paljon, että raskas ajo voisi rikkoa tien tai ajoneuvon. Liikennemerkin myötä vähenee tiekunnan vastuu mahdollisen onnettomuuden aiheuttamista vahingoista – samoin toimitsijamiehen tai hoitokunnan oma vastuu, jos jotain tapahtuu.
On huomattava, että tietyt toiminnot pitäisi voida hoitaa mahdollisuuksien mukaan kelirikkonakin. Tärkeitä ajoja ovat mm. maidon ja jätteiden kuljetus. Myös hälytysajoneuvojen on päästävä kulkemaan. Niinpä muuta vähemmän tärkeää raskasta liikennettä on syytä rajoittaa jo ennen kuin tie ”katkeaa”, jotta elintärkeä liikenne saataisiin hoidettua.

TURHAT PAINORAJOITUKSET POIS!

Puun kuljetus tai metsäkoneiden siirtäminen eivät ole sellaista pakollista liikennettä, jota saisi painorajoituksista huolimatta harjoittaa. Metsäteollisuus ja metsänhoitoyhdistykset varautuvatkin kelirikkoon siirtämällä etukäteen puuta kantavien teiden varsilla oleviin välivarastopaikkoihin. Yleensä maaliskuussa puutavarankuljetukset ovatkin huipussaan ja silloin sekä kalustosta että kuljettajista on pulaa. Pahimman kelirikon aikana taas työstä on pulaa.

On erityisen tärkeää, että tiekunnat poistavat painorajoitusmerkit heti kelirikon päätyttyä vaikka maanviljelystyöt eivät sitä vaatisikaan eikä puukasoja näkyisi tienvarressa. Metsä- ja maansiirtokoneiden, esim. maanmuokkauskoneiden kuljetustarve voi kuitenkin olla hyvinkin ajankohtainen. Alkukesä on myös vilkasta rakennusaikaa, jolloin kaivinkoneet, sora-autot ja rautakaupan kuorma-autot ovat liikkeellä. Painorajoitusmerkin tonnimäärä tulee mitoittaa tien kantavuuteen, eikä käyttää varmuuden vuoksi esim. aina 3,5 tonnin merkkiä.

TIE ON PIDETTÄVÄ KÄYTTÖTARKOITUSTA VASTAAVASSA KUNNOSSA

Yksityistielaki edellyttää, että tie pidetään tieosakkaiden liikennetarvetta vastaavassa kunnossa. Näin ollen pysyvät painorajoitustaulut läpi vuoden, ovat lain vastaisia, ellei rajoituksen kohteena ole silta. Tieosakkaiden sekä heidän kiinteistöillään luvallisilla asioilla liikkujien on päästävä vapaasti kulkemaan, kelirikkoaikoja lukuun ottamatta. Toimitsijamiehen/tiehoitokunnan on huolehdittava, että merkkiä käytetään asianmukaisesti. Jos tie ei ole tieosakkaiden liikennetarvetta vastaavassa kunnossa, on toimielimen syytä lähetä valmistelemaan esitystä tiekunnan kokoukselle tien parantamishankkeesta.

KYSY JA VÄLTÄ RIIDAT

Jos on tarvetta käyttää kelirikkotietä tärkeään kuljetukseen, kannattaa sopia pelisäännöistä tiekunnan toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan kanssa. Tiekuntien yhteystietoja voi tarvittaessa kysyä maanmittauslaitokselta, kunnilta tai kastoa www.tienhoito.fi sivustolta. Tiekuntien kannattaa pitää yhteystietonsa ajan tasalla tienhoito.fi -sivustolla, jotta tiekunnan vastuuhenkilön tavoittaa mahdollisimman helposti.

Teuvo Taura

projektipäällikkö
Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke
Suomen metsäkeskus

0400 298652
teuvo.taura@metsakeskus.fi