Kevät on kunnossapidon aikaa yksityisteillä

Talven jäljiltä tie on usein huonossa kunnossa. Tie on syytä lanata ja suolata heti kun se vain on kantavuuden puolesta mahdollista. Lanaamalla tasoitetaan ajoradan kuoppia. Lanaus nopeuttaa myös tien kuivumista. Kuivuminen lisää tien kantavuutta ja lyhentää mahdollista kelirikkoa. Keväällä tien pinta on kostea ja pehmeä, jolloin lanaaminen onnistuu parhaiten ja työjälki on hyvä.  Vilkkaammat soratiet kannattaa myös suolata. Suolaus eli pölynsidonta sitoo tien pinnan hienoainekset (pölyn) ajoradan pintaan. Pölynsidonnan vaikutuksesta tien ajomukavuus sekä liikenneturvallisuus lisääntyvät. Myös tienvarren asukkaat hyötyvät siitä, ettei terveydelle haitallista pölyä leiju ilmassa. Kunnostuksen yhteydessä voidaan myös sorastaa tietä. Yleensä tien huonokuntoisemmille osuuksille ajetaan mursketta tasaamaan pahempia kuoppia ja täydentämään tien kulutuskerrosta. Talven jäljiltä on syytä tarkastaa myös ojien ja rumpujen kunto. Raskaiden kuljetusten vaikutuksesta rumpu on saattanut pettää ja se on syytä vaihtaa ennen kuin tielle tapahtuu suurempia vaurioita. Tienhoidossa ennaltaehkäisevä kunnossapito tulee aina edullisemmaksi kuin isompi perusparannusremontti.

Keväällä hyvin hoidettua tietä on mukava käyttää. Kunnossapitoa jatketaan aina tarpeen mukaan esim. lanaus tulisi tehdä yksityistiellä 2-5 kertaa kesäkaudella. Lanaus pyritään aina tekemään kosteana, jolloin työ sujuu paremmin eikä tie pölyä. Lanausmäärät riippuvat pääosin tien liikennemääristä, mitä vilkkaampi tie on kyseessä, sitä useammin sitä lanataan.

Tiekunnan rahatilanne voi nyt olla normaalia heikompi, jos viime vuonna ei olla tiemaksuja päästy keräämään. Tie on kuitenkin aina hoidettava ja tien liikenneturvallisuudesta vastaa yksityisteillä tiekunta eli   tieosakkaat.  Nyt kannattaa alkaa valmistelemaan tiekokousta, jonka voi osittain järjestää myös etäkokouksena. Tiekunnan asiat, joista tärkein on kunnossapito, tulee koronastaepidemiasta huolimatta hoitaa. Kunnossapitoon tarvitaan rahaa, jota kerätään tarpeen mukaan tiemaksuina.

Suurimpaan talouskurimukseen tiekunta voi saada helpotusta sopimalla urakoitsijoiden kanssa pidemmästä maksuaikataulusta.

Petri Lähteenmäki,projektipäällikkö

Suomen metsäkeskus

Suositut tieaiheiset webinaarit jatkuvat keväälläkin

Koronapandemian siirrettyä koulutustilaisuudet verkkoon on Suomen metsäkeskus järjestänyt lukuisia webinaareja, joista on tullut suosittu koulutus- ja tiedonjakokanava. Webinaari eli verkkoseminaari on verkon välityksellä toteutettava virtuaalinen tapahtuma, joka mahdollistaa sekä luennoitsijoiden että yleisön osallistumisen tapahtumiin lähes mistä tahansa. Webinaareihin osallistuaksesi tarvitset sähköpostiosoitteen ja toimivat tietoliikenneyhteydet ja -laitteet. Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen, jotta järjestävä taho saa lähetettyä linkin, jolla pääsee sisälle itse tilaisuuteen.

Webinaareissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuudesta riippuen joko ennakkokysymysten muodossa tai osallistumalla keskusteluun chat-kentässä, jossa Suomen metsäkeskuksen asiantuntijat vastaavat reaaliajassa esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Syksyn tilaisuuksissa chat-osiota ja ennakkokysymyksiä on hyödynnetty hienosti.

Keväällä on tulossa vielä webinaarit Metsäteissä on mahdollisuus, Yksityistien perusparannus ja Yksityisteiden ajankohtaiset asiat. Kaikkiin webinaareihin voit ilmoittautua Suomen metsäkeskuksen sivuilta linkistä

https://lyyti.fi/e/metsakeskus/koulutukset-ja-tapahtumat . Samoilta sivuilta löytyy linkki myös yhdeksänosaiseen Yksityistiekurssit -verkkokoulutussarjaan. Verkkokoulutuksessa löytyy osiot sekä tiekunnille että toimijoille. Tienhoito.fi-sivuston tapahtumat -osiosta löydät aina metsäkeskuksen uusimmat koulutukset ja tapahtumat.

Yksityistiestudio -webinaari 26.3.2021

Yksityistiestudiossa ratkotaan yksityistiekysymyksiä, jotka murehduttavat tiekuntia ympäri Suomen, käydään läpi seikkaperäisesti esimerkkitapauksia ja
vastataan osallistujien ennakkoon lähettämiin kysymyksiin.  Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomen Tieyhdistys ry ja MTK ry.

Ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma

Kemera-laki sai jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun

Kemera-lain kolmen vuoden jatkoaika vahvistettiin 11.12.2020, ja laki on voimassa enintään vuoden 2023 loppuun. Lain jatko tarkoittaa sitä, että Kemera-hakemusten käsittely jatkuu Metsäkeskuksessa tavalliseen tapaan vuodenvaihteessa ja siitä eteenpäin. Ilman lain jatkamista Kemera-tukien myöntäminen olisi päättynyt vuoden lopussa.

Kemera-lakiin ei tule vuodenvaihteessa muutoksia. Lain voimassaolon jatkuessa voidaan kuitenkin suometsä-, metsätie- ja terveyslannoitushankkeille yleensä myöntää pitempi toteutusaika kuin tämän vuoden puolella hyväksyttäville hankkeille.

Kemeran korvaavan kannustinjärjestelmän valmistelu jatkuu

Kemera-lain jatkaminen on tarpeen, koska metsätaloutta koskevien valtiontukisääntöjen uudistamistyö on viivästynyt Euroopan unionissa. Lain voimassaolon jatkaminen mahdollistaa uuden metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelun tulevien valtiontukisääntöjen pohjalta. Uusi kannustinjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Uusi kannustejärjestelmä tulee korvaamaan Kemeran.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote: Metsätalouden Kemera-tukilaille vahvistettiin jatkoaika – Maa- ja metsätalousministeriö – Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)

Kemera-hankkeiden toteutusajat