Sillat tärkeitä metsä- ja yksityisteillä.

 

Yksityistiet ja niistä etenkin metsätiet ovat puunhuoltomme kannalta erittäin tärkeässä asemassa. Ne kattavat koko tiestöstämme noin 80 prosenttia. Kolmen maakunnan alueella Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Lapissa on Digiroad-aineiston perusteella metsä- ja muita yksityisteitä yli 86 000 km.

Tiet helpottavat metsänhoitotoimenpiteiden toteuttamista ja ovat tärkeitä myös lomakiinteistöjen hyödyntämisessä.

Tiekunta on vastuussa sillan kunnosta ja erityisesti sen liikenneturvallisuudesta 

Puunhankinnan toimivuuden kannalta myös yksityis- ja metsäteiden sillat ovat tärkeässä roolissa. Sellaisilla teillä, joissa on siltoja, tiekuntien olisi syytä tarkistaa niiden kunto sekä peruskorjaus- tai uusimistarpeet. Vuositarkastusten yhteydessä valokuvaaminen auttaa arvioimaan sillan kunnon ja mahdollisten vaurioiden kehitystä. Siltojen liikenneturvallisuudesta ja kantavuudesta huolehtiminen ovat tiekuntien keskeisiä tehtäviä. Painorajoituksista ja muista tien kuntoon liittyvistä asioista on hyvä tiedottaa tienkäyttäjiä esim. liikennemerkeillä. Silta-asiantuntijan tekemä perusteellisempi sillan yleistarkastus antaa tarkemman käsityksen sillan kunnosta.

Tukea tienpitoon

Teiden ja siltojen kunnostushankkeisiin on mahdollista saada Metsäkeskuksen myöntämänä Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea eli Kemera-tukea sekä tietyillä ehdoilla Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eli ELY:n tukirahoitusta.

Tietoa metsätien kunnosta

Suomen metsäkeskuksen hallinnoimat Puun tiet digiaikaan -hankkeet järjestävät kolme maastoretkeilyä, joissa tutustutaan erilaisiin ja erikuntoisiin silta-/rumpukohteisiin metsäteillä ja muilla yksityisteillä. Retkeilyllä käsitellään sillan kuntotarkastusasioita sekä perusparannusta.

Tervetuloa Metsäkeskuksen Puun tiet digiaikaan hankkeiden järjestämille silta- ja metsätieretkille

Retkipäivät ja Paikkakunnat:

8.10.2019 klo. 9.00, Ranua, Asmunti, Pudasjärventie 222

9.10.2019 klo. 9.00, Pudasjärvi, Sarakylä, Lehmisuontie 160

10.10.2019 klo. 9.00, Salla, Hautajärvi, Hautajärventie 414

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen retkille:

www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai sähköpostilla anne.palkki@metsakeskus.fi,

tekstiviestillä 044 710 4219

Yhteistyö terveisin,

Markus Ekdahl
Projektipäällikkö, Puun tiet digiaikaan -hanke
Suomen metsäkeskus
puh. 040 748 4201, markus.ekdahl@metsakeskus.fi

Taito Kemppe
Projektipäällikkö, Puun tiet digiaikaan Lapissa
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 184 982, taito.kemppe@metsakeskus.fi